„Artykuł nie podlega reklamacji” – prawda, czy fałsz?

data dodania: 07.11.2018 | czytany: 3 821 razy
„Artykuł nie podlega reklamacji” – prawda, czy fałsz?
Artykuł nie podlega reklamacji” - głosi napis, który znaleźliśmy dziś w jednej z dużych sieci handlowych. Ten często zamieszczany przez sprzedawców komunikat dotyczy, tak jak we wspomnianym przypadku, w szczególności towarów promocyjnych. Czy tego typu przekaz jest zgodny z prawem? Czy rzeczywiście konsument, który dokona zakupu towaru w sklepie nie może go reklamować? Już w tym miejscu należy udzielić stanowczej odpowiedzi – nie! Tego rodzaju sformułowania są niezgodne z prawem.
Oto zdjęcie z rzeczywistej wywieszki informującej dziś o promocji różnych artykułów/towarów w jednej z dużych sieci handlowych w Warszawie. Na żółto zaznaczyliśmy ciekawą część tego napisu tzn "art. nie podlega reklamacji".
 
 
Sprzedawca nie może ani ograniczyć, ani wyłączyć swojej odpowiedzialności z rękojmi wobec konsumenta i bez znaczenia pozostaje tutaj kwestia tego, czy towar zakupiono po cenie regularnej, czy promocyjnej.
 
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi dochodzi do głosu z mocy samego prawa z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Jest ona uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Do powyższej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 558 Kodeksu cywilnego, którego treść zamieszczamy poniżej:
 
„§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.”
 
Z przytoczonego przepisu wynika jednoznacznie, że ma on charatker dyspozytywny. Oznacza to, że strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć, albo nawet wyłączyć, jednakże nie może to dotyczyć konsumenta, a np. innego przedsiębiorcy.  Wynika to z potrzeby wzmożonej ochrony interesów konsumenta, który zawierając umowę z przedsiębiorcą, jest słabszą stroną stosunku prawnego. Nie ma jednakże przeszkód, aby sprzedawca swoją odpowiedzialność z rękojmi wobec konsumenta rozszerzył, np. poprzez umowne przedłużenie okresu jej trwania.
 
 
Pamiętaj !
Sprzedawca nie może wobec konsumenta ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialności z tytułu rękojmi, a wszelkiego rodzaju informacje, że towar nie podlega reklamacji są niezgodne z prawem.
 
 
---------------------
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
.
 
 
Projekt i realizacja: RIPOSTA
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]