Co się stanie gdy sprzedawca nie odpowie w 14 dni na naszą reklamację?

data dodania: 14.08.2018 | czytany: 6 523 razy
Co się stanie gdy sprzedawca nie odpowie w 14 dni na naszą reklamację?
Nierzadko zdarza się, że sprzedawca nie dochowuje 14-dniowego terminu na odpowiedź na pismo reklamacyjne. Wbrew obiegowej opinii, nie zawsze taka sytuacja skutkuje uznaniem roszczenia reklamacyjnego. Przeczytaj i dowiedz się więcej.
Pani Małgorzata złożyła w sklepie RTV AGD reklamację z tytułu rękojmi, która dotyczyła zepsutego ekspresu do kawy zakupionego w tym sklepie. Ekspres ten bez winy konsumentki przestał bowiem działać. Pani Małgorzata nie żądała ani jego naprawy ani wymiany ani też obniżenia ceny. W zamian Pani Małgorzata postanowiła od razu zażądać odstąpienia od umowy, co wiązałoby się ze zwrotem całej zapłaconej przez nią za wadliwy ekspres do kawy ceny.
 
Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania konsumentki w terminie 14 dni co bardzo zdenerwowało Panią Małgorzatę, która skierowała do sprzedawcy pismo, w którym poinformowała go, że skoro nie odpowiedział na żądanie w terminie 14 dni to znaczy, że uznał jej roszczenie i ponownie zażądała zwrotu ceny za ekspres do kawy. Wydawało jej się bowiem, że art. 561(5) kodeksu cywilnego stanowi, iż jeżeli sprzedawca nie zachowa 14 dniowego terminu na odpowiedź na reklamację to uznaje roszczenie konsumentki i musi ona otrzymać zwrot ceny ekspresu do kawy. Czy konsumentka miała rację?
 
Pani Małgorzata w tym przypadku niestety nie miała racji. Art.561(5) kodeksu cywilnego faktycznie mówi, że jeśli sprzedawca nie odpowie na pismo reklamacyjne z tytułu rękojmi w terminie 14 dni (kalendarzowych) to konsument ma prawo uważać, że jego roszczenie zostało przez sprzedawcę uznane i ma prawo domagać się jego wykonania. Problem polega jednak na tym, że przepis ten nie dotyczy każdego rodzaju żądań zgłaszanych przez konsumenta w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Gdyby Pani Małgorzata domagała się:
  • wymiany ekspresu do kawy na nowy, bądź
  • jego naprawy, albo
  • obniżenia ceny tego ekspresu określając kwotę, o którą cena ma być obniżona
to przepis ten miałby zastosowanie i konsumentka mogłaby domagać się wykonania jednego z ww. roszczeń. Natomiast przepis powyższy nie ma zastosowania w przypadku roszczenia o odstąpienie od umowy, które to właśnie roszczenie wysunęła Pani Małgorzata. Dlatego pomimo upływu 14 dniowego terminu na odpowiedź Pani Małgorzata nie może uważać, że sprzedawca uznał jej roszczenie.
 
Konsumenci powinni zatem pamiętać, że tzw. domniemanie uznania roszczenia reklamacyjnego po bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu dotyczy wyłącznie ww. trzech przypadków i nie będzie ono skuteczne w przypadku wystąpienia z roszczeniem o odstąpienie od umowy, tj. o zwrot całej ceny zapłaconej za towar.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, art. 561(5) (tekst jednolity: Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 
---------------------
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
Projekt i realizacja: RIPOSTA
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]