Jak wyliczyć czas opóźnienia lotu, aby uzyskać co najmniej 250 EUR odszkodowania?

data dodania: 29.08.2018 | czytany: 4 802 razy
Jak wyliczyć czas opóźnienia lotu, aby uzyskać co najmniej 250 EUR odszkodowania?
W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny możemy dochodzić od linii lotniczej zryczałtowanego odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR. Musimy jednak precyzyjnie wskazać jak wielkie było opóźnienie. Jaki moment podróży samolotem należy przyjąć za przybycie do miejsca docelowego, aby dobrze wyliczyć opóźnienie lotu i mieć możliwość uzyskania odszkodowania?
Niekiedy problematyczne jest określenie momentu, który przesądza o tym, czy w danej sytuacji wystąpiło opóźnienie lotu uprawniające do uzyskania zryczałtowanego odszkodowania od linii lotniczych w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w oparciu o postanowienia rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 oraz treść wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07). Wspomnianych kwot można bowiem dochodzić, jeżeli pasażer przybędzie do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu.
 
Dlatego też w sytuacjach, gdy 3-godzinny czas opóźnienia mógł zostać nieznacznie przekroczony, bardzo ważne jest dokładne określenie rzeczywistego czasu przylotu do miejsca docelowego.
 
Powyższa kwestia została rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości, który w wyroku z dnia 4 września 2014 roku, wydanym w sprawie Germanwings GmbH v. Ronny Henning (sygn. C-452/13) przesądził, że: „pojęcie „czasu przylotu” używane do celów określenia wielkości opóźnienia, którego doświadczyli pasażerowie danego lotu, oznacza moment, w którym co najmniej jedne z drzwi samolotu otwierają się, przy założeniu, że w owym momencie pasażerowie mają prawo opuścić maszynę”. W przypadku występującego opóźnienia należy więc dokładnie odnotować czas wystąpienia wspomnianej okoliczności. Warto również wskazać, że sposobność opuszczenia samolotu musi wystąpić w tzw. „miejscu docelowym”, które oznacza miejsce lądowania określone na bilecie przedstawionym na stanowisku kontrolnym lub, w przypadku lotów łączonych, miejsce lądowania ostatniego lotu.
 
 
---------------------
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
 
Projekt i realizacja: RIPOSTA
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]