Konsumencie! Nabyłeś obligacje GetBack S.A.? Ten artykuł jest dla Ciebie.

data dodania: 15.06.2018 | czytany: 7 254 razy
Konsumencie! Nabyłeś obligacje GetBack S.A.? Ten artykuł jest dla Ciebie.
Nie bądź bezczynny, już teraz zapoznaj się z poniższymi informacjami, dzięki którym dowiesz się, jak i gdzie złożyć reklamację, a także kto może udzielić Ci bezpośredniej pomocy.
GetBack to firma zarządzająca wierzytelnościami. W lipcu 2017 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie, jednakże po 9 miesiącach na jaw wyszły informacje, że grozi jej upadłość. Firma straciła płynność finansową. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że GetBack poszukując środków pieniężnych na zakup wierzytelności – głównie od banków – wyemitował obligacje, jak wynika danych Komisji Nadzoru Finansowego, o łącznej wartości nominalnej 2,58 mld zł. Obligacje te nabyły nie tylko instytucje finansowe, ale również inwestorzy prywatni. Tysiące konsumentów, którzy nabyli obligacje od GetBack S.A. mogą stracić zainwestowane pieniądze. Z uwagi na fakt, że spółki nie stać na wykupienie obligacji, obecnie dąży ona do restrukturyzacji.
 
Co możesz zrobić? 
 
Schemat podejmowanych czynności nieco różni się w zależności od tego, w jaki sposób nabyłeś obligacje – czy bezpośrednio od GetBack S.A., czy też za pośrednictwem instytucji finansowej (np. domu maklerskiego, przy udziale banku). Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres czynności, jakie może podjąć konsument w sporze z GetBack w obu przypadkach.
 
Pamiętaj !
 
Pomoc w sporządzeniu reklamacji możesz uzyskać:
 
Ponadto, funkcjonują już stowarzyszenia osób, które nabyły obligacje GetBack. Bądź na bieżąco z ich działaniami – zostań członkiem lub obserwuj ich działania w mediach społecznościowych.
 
 
Nabycie obligacji bezpośrednio od GetBack S.A.
 
1. Przygotowanie do sporządzenia reklamacji.
 
W celu sporządzenia reklamacji należy ustalić szereg niezbędnych informacji, zarówno formalnych (dotyczących stron umowy, emisji/serii obligacji), a także związanych z okolicznościami przedstawienia przez GetBack oferty nabycia obligacji korporacyjnych oraz zawarcia umowy. Pomocne mogą okazać się informacje dotyczące tego, kto i kiedy nawiązał kontakt w imieniu GetBack, a także jak wyglądała rozmowa, w której zachęcano do nabycia tego produktu.
 
Zastanów sie, czy zostałeś wprowadzony w błąd, a jeśli tak, jakie elementy oferty zostały przedstawione Ci inaczej niż w rzeczywistości. Czy zapewniano Cię o eksluzywności ofert lub dostępności tylko przez krótki czas, sprawiając błędne wrażenie, że obligacje można nabyć w ściśle ograniczonym terminie lub tylko przez ograniczoną liczbę osób?
 
Wprowadzenie w błąd mogło poza tym dotyczyć:
- bezpieczeństwa produktu,
- przewidywanej kondycji spółki,
- gwarancji państwowych,
- gwarancji zysku,
 
W celu ułatwienia konsumentom składania reklamacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował wzór stosownego pisma. Możesz z niego skorzystać, klikając tutaj (wzór nr 1).
 
2. Oczekiwanie na odpowiedź na reklamację.
 
GetBack powinien udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia następnego po odebraniu przez spółkę reklamacji. Zaleca się, aby reklamację wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wówczas nie będzie problemu z ustaleniem, kiedy upływa 30-dniowy termin na udzielenie odpowiedzi. Jest to istotne, ponieważ w przypadku braku odpowiedzi w przedstawionym terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana z mocy prawa – art. 7a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2017.683).
 
3. Brak uznania reklamacji
 
W przypadku nieuzanania reklamacji, nie ma możliwości skorzystania z pomocy Rzecznika Finansowego, gdyż GetBack w rozumieniu przepisów nie jest instytucją rynku finansowego. Wówczas konsument może:
  • skorzystać ze swych uprawnień w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • dochodzić swych praw na drodze postępowania cywilnego (jeżeli w Twoim przypadku doszło do wprowadzenia w błąd przy sprzedaży – powołaj się na nieuczciwe praktyki rynkowe);
 
 
Nabycie obligacji za pośrednictwem instytucji finansowej (np. domu maklerskiego, przy udziale banku)
 
1. Przygotowanie do sporządzenia reklamacji
 
W celu sporządzenia reklamacji należy ustalić szereg niezbędnych informacji, zarówno formalnych (dotyczących stron umowy, emisji/serii obligacji), a także związanych z okolicznościami przedstawienia przez instytucję finansową oferty nabycia obligacji korporacyjnych oraz zawarcia umowy. Pomocne mogą okazać się informacje dotyczące tego, kto i kiedy nawiązał kontakt w imieniu instytucji finansowej, a także jak wyglądała rozmowa, w której zachęcano do nabycia produktu.
Zastanów sie, czy zostałeś wprowadzony w błąd, jeśli tak, jakie elementy oferty zostały przedstawione Ci inaczej niż w rzeczywistości. Czy zapewniano Cię o eksluzywności ofert lub dostępności tylko przez krótki czas, sprawiając błędne wrażenie, że obligacje może nabyć tylko ograniczona liczba osób lub można je nabyć tylko w ściśle ograniczonym terminie ?
 
Wprowadzenie w błąd mogło poza tym dotyczyć:
 
- bezpieczeństwa produktu,
- przewidywanej kondycji spółki,
- gwarancji państwowych,
- gwarancji zysku,
 
W celu ułatwienia konsumentom składania reklamacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował wzór stosownego pisma. Możesz z niego skorzystać, klikając tutaj (wzór nr 2).
 
 
2. Oczekiwanie na odpowiedź na reklamację.
 
Instytucja finansowa powinna udzielić odpowiedzi na reklamacją w terminie 30 dni kalendarzowych (termin ten może ulec przedłużeniu do 60 dni, wówczas instytucja finansowa przed upływem 30 dni musi poinformować Cię o tym fakcie). Bieg terminu na udzielenie odpowiedzi rozpoczyna się od dnia następnego po odebraniu przez instytucję finansową reklamacji. Zaleca się, aby reklamację wysłać listem polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wówczas nie będzie problemu z ustaleniem, kiedy upływa termin na udzielenie odpowiedzi. Jest to o tyle istotne, że w przypadku braku odpowiedzi w ustawowym terminie (30 lub 60 – dniowym), przyjmuje się, że reklamacja została uznana z mocy prawa – art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz.U.2017.2270).
 
3. Reklamacja nie została uznana
 
Jesli Twoja reklamacje nie została uznana, poproś Rzecznika Finansowego o pomoc. Rzecznik finansowy może:
 
  • przeprowadzić postępowanie interwencyjne (wystąpić w Twoim imieniu do instytucji finansowej),
  • przeprowadzić postępowanie polubowne,
  • sporządzić istotny pogląd w sprawie (kiedy spór rozstrzygany jest przez sąd powszechny).
 
_______________
 
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
Projekt i realizacja: RIPOSTA
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]