Odstąpiłeś od umowy zawartej na pokazie? Czy musisz odesłać towar?

data dodania: 06.11.2018 | czytany: 3 729 razy
Odstąpiłeś od umowy zawartej na pokazie? Czy musisz odesłać towar?
Skorzystałeś z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (tzw. pokazy)? Zastanawiasz się teraz co masz zrobić z całym „kompletem garnków” który zajmuje połowę twojego salonu? Zasadą jest, że taki towar należy zwrócić przedsiębiorcy, ustawa o prawach konsumenta zawiera jednak wyjątek kiedy to, w pewnych sytuacjach, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt.
Gdy po zakupie towaru konsument w terminie 14 dni odstąpił od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa poprzez złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, kolejnym istotnym zagadnieniem staje się zwrot towaru.
 
Zasadą wyrażoną w ustawie o prawach konsumenta jest, że to konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 
Podkreślenia wymaga, iż do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 
Warto jednak wiedzieć, iż w ustawie o prawach konsumenta został również przewidziany wyjątek, kiedy to przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt. Mowa jest tu o sytuacji, gdy łącznie zostają spełnione następujące przesłanki:
  • zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • dostarczenie rzeczy konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy,
  • ze względu na charakter rzeczy nie można jej w zwykły sposób odesłać pocztą.
 
Za umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa uważa się m.in. umowę z konsumentem zawartą przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy. Będą to np. umowy zawarte w miejscach gdzie przedsiębiorca nie prowadzi na stałe swojej działalności takie jak wynajęte do przeprowadzenia prezentacji produktów sale ośrodka kultury czy hotelu.
 
Jako „miejsce w którym konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy” należy rozumieć, jak wskazano w piśmiennictwie prawniczym, adres pod którym znajduje się mieszkanie konsumenta (a nie miejscowość).
 
Trzecia przesłanka zostanie spełniona, jeżeli charakter rzeczy (rozmiar, właściwości) powoduje, iż niemożliwe staje się jej odesłanie w zwykły sposób pocztą tj. wymagać ono będzie np. indywidualnej wyceny czy skorzystania ze specjalistycznych usług transportowych. Przykładem może być tutaj sprzęt AGD o dużych gabarytach (pralka, lodówka). Jednoczesne spełnienie powyższych warunków będzie powodowało, iż konsument będzie mógł domagać się od przedsiębiorcy odebrania rzeczy na swój koszt.
 
 
Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.)
 
 
---------------------
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
Projekt i realizacja: RIPOSTA
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]