Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
Co mogę reklamować z tytułu gwarancji?
  • To gwarant ustala, jakie wady mogą być podstawą do reklamacji i wskazuje je w gwarancji.
  • Jednak, jeżeli w gwarancji nie wymieniono przyczyn, z jakich konsument ma prawo złożyć reklamację do gwaranta, to zgodnie z art. 578 kc odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.