Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
Co mogę zrobić, jeśli gwarant odrzucił moją reklamację?
  • Jeżeli gwarant odrzuca reklamację lub nie załatwia jej zgodnie z warunkami gwarancji, można zareklamować tę samą wadę do sprzedawcy, korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi albo nadal dochodzić roszczeń z gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.