Sprzedawca odmówił przyjęcia reklamacji
Co mogę zrobić, jeżeli sprzedawca odmówił przyjęcia reklamacji?
 • Jeżeli sprzedawca w sklepie odmawia Ci przyjęcia reklamacji, wyślij ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres sprzedawcy, który znajdziesz na paragonie.
 • Do reklamacji dołącz kopię paragonu (oryginał pokażesz sprzedawcy na żądanie, ale nie pozbywaj się oryginału). Zamiast paragonu możesz przedstawić kopię innego dowodu zakupu, np. wydruku z terminala karty płatniczej lub oświadczenie osoby, która towarzyszyła Ci w zakupach.
 • Pisząc pismo - zgłoszenie reklamacyjne pamiętaj o podaniu:
  • Twoich danych, żeby sprzedawca mógł odpowiedzieć na reklamację; nie musisz w tej sprawie chodzić ani dzwonić do sklepu, sprzedawca natomiast musi w ciągu 14 dni ustosunkować się do twojego żądania, jeżeli jest to żądanie naprawy, wymiany, obniżenia ceny towaru; termin ten nie ma zastosowania przy odstąpieniu od umowy;
  • jasnego stwierdzenia, że składasz reklamację z rękojmi (a nie np. z gwarancji);
  • informacji o rzeczy, którą reklamujesz: co i kiedy kupiłeś, jakie wady i kiedy ujawniły się w tej rzeczy;
  • Twojego żądania co do sposobu załatwienia reklamacji.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.