Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
Czego mogę żądać od gwaranta?
  • Składając reklamację z tytułu gwarancji, musisz sprawdzić, jakie możliwości przewidział gwarant, czyli co mówi na ten temat gwarancja.
  • Jeżeli gwarancja na ten temat milczy, może mieć zastosowanie art. 577 § 3 kc (gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej):

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.