Towar popsuł się kolejny raz
Czego mogę żądać składając kolejną reklamację z tytułu rękojmi?
 • W przypadku drugiej i każdej kolejnej reklamacji tego samego towaru, składanej z tytułu rękojmi, przepisy przewidują cztery możliwe przysługujące Ci roszczenia: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, naprawa wadliwej rzeczy lub jej wymiana na nową wolną od wad. Są to takie same roszczenia, jakie przysługują w przypadku pierwszej reklamacji. Wybór roszczenia należy do Ciebie.
 • Istotna różnica dotyczy natomiast możliwej reakcji sprzedawcy na wyrażone przez Ciebie żądanie co do sposobu załatwienia reklamacji

 

 • Kiedy złożysz oświadczenie o:
  • obniżeniu ceny (musisz wskazać, o jaką kwotę żądasz obniżenia ceny; obniżona cena powinna pozostać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady) albo
  • odstąpieniu od umowy (tylko, jeżeli wada jest istotna)

każde z tych żądań musi zostać spełnione przez sprzedawcę, ponieważ jest to druga reklamacja do sprzedawcy; innymi słowy, sprzedawca, który wcześniej, przy okazji pierwszej reklamacji naprawiał lub wymieniał towar, nie może w przypadku kolejnej reklamacji proponować niezwłocznej naprawy lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad;

 

 • Kiedy zażądasz
  • naprawy rzeczy albo
  • wymiany na wolną od wad,

sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

W takiej sytuacji Ty z kolei możesz zmienić swoje żądanie i ponownie dokonać wyboru jednego z czterech roszczeń:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad jeżeli wcześniej żądał naprawy albo
 • usunięcia wady, jeżeli wcześniej żądał wymiany rzeczy,
 • odstąpić od umowy (jeżeli wada jest istotna),
 • zażądać obniżenia ceny.

 

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.