Nie złożyłem jeszcze reklamacji
Czego mogę żądać składając reklamację z tytułu rękojmi?
 • Przepisy przewidują cztery możliwe roszczenia, które przysługują konsumentowi składającemu reklamację z tytułu rękojmi: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, naprawa wadliwej rzeczy lub jej wymiana na nową wolną od wad.
 • Wybór roszczenia należy do Ciebie, jednak musisz wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:
  • nie możesz odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna,
  • żądając obniżenia ceny musisz określić o jaką kwotę; ponadto, wskazana przez Ciebie kwota, o którą ma być obniżona cena powinna pozostać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,
 • Pamiętaj, że postępowanie sprzedawcy, do którego składasz reklamację, może się różnić w zależności od wybranego przez Ciebie roszczenia. Dlatego decydując się na wybór jednego z możliwych roszczeń, weź pod uwagę opisane niżej konsekwencje:
 • Składając reklamację oświadczasz
 • że żądasz obniżenia ceny o określoną kwotę albo
 • że chcesz odstąpić od umowy

Uznając Twoją reklamację, sprzedawca może spełnić Twoje żądanie, ale może też poinformować Cię, że jest gotów niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę.

Musisz się zgodzić na zamianę roszczenia. Ale to do Ciebie należy wybór czy będzie to naprawa czy wymiana rzeczy chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 • Składając reklamację oświadczasz
  • że żądasz naprawy wadliwej rzeczy albo
  • że żądasz wymiany wadliwej rzeczy na wolną od wad

Uznając Twoją reklamację, sprzedawca może spełnić Twoje żądanie, ale może też poinformować Cię, że spełnienie Twojego żądania jest niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów.

W takim przypadku masz prawo zmienić swój pierwotny wybór, to znaczy zażądać wymiany, jeśli poprzednio żądałeś naprawy, bądź zażądać naprawy, jeśli poprzednio żądałeś wymiany.

Możesz także zmienić swoje pierwotne żądanie na obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Jednak wtedy obowiązywać będzie zasada, zgodnie z którą sprzedawca może nie uznać Twojego żądania i oświadczyć, że jest gotów niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.