Nie złożyłem jeszcze reklamacji
Czy mam prawo do reklamacji, jeśli nie udzielono mi gwarancji?
  • Jeśli jako konsument zawarłeś z przedsiębiorcą umowę sprzedaży i stwierdzasz, że
    • kupiony przez ciebie towar jest wadliwy,
    • od wydania ci towaru nie minęły jeszcze dwa lata,

możesz złożyć reklamację korzystając z przepisów o rękojmi.

  • Rękojmia obowiązuje z mocy prawa w przypadku KAŻDEJ umowy sprzedaży zawartej przez konsumenta z przedsiębiorcą.
  • Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej konsumentowi.
  • Jeśli sprzedana rzecz jest niezgodna z zawartą umową, konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Nie potrzebuje do tego dodatkowej 'gwarancji' - prawo do skorzystania z rękojmi wynika z przepisów.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.