Od otrzymania towaru minęło mniej niż 14 dni
Czy mogę zwrócić towar niewadliwy kupiony na pokazie / od akwizytora?

Jeśli jako konsument zawarłeś umowę z przedsiębiorcą i stwierdzasz, że:

  • umowa jest zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w czasie prezentacji,
  • chcesz z niej zrezygnować chociaż towar nie jest wadliwy,
  • otrzymałeś towar nie wcześniej niż 14 dni temu

masz prawo odstąpić  od umowy bez podawania przyczyny i zwrócić towar.

  • Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy; musi także udostępnić konsumentom wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.