OD OTRZYMANIA TOWARU MINĘŁO MNIEJ NIŻ 14 DNI
Czy moja umowa jest umową zawartą na odległość?
 • Mówiąc językiem prawniczym, umowa na odległość jest to umowa zawarta przez konsumenta z przedsiębiorcą, gdy łącznie wystąpią następujące warunki:
  • sprzedaż odbywa się w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
  • bez jednoczesnej fizycznej obecności stron (kiedy nie widzimy się z przedsiębiorcą twarzą w twarz),
  • z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Najbardziej popularnymi sposobami zawierania umów na odległość są:
  • zakupy w sklepie internetowym,
  • zawarcie umowy przez telefon,
  • zawarcie umowy przy wykorzystaniu pisemnego formularza, który konsument wypełnia i przesyła do przedsiębiorcy.

Ważne jest, żeby umowa była zawarta tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu wymienionych wyżej środków porozumiewania się na odległość.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.