Od otrzymania towaru minęło mniej niż 14 dni
Czy moja umowa jest umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa?

Do zawarcia przez konsumenta z przedsiębiorcą umowy poza lokalem przedsiębiorstwa może dojść w jednej z poniższych sytuacji:

  • Ty i przedsiębiorca zawieracie umowę, w miejscu nie będącym lokalem, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność. Na przykład przedsiębiorca przyszedł do Twojego biura lub skorzystałeś z zaproszenia na pokaz garnków w hotelu, nie zawarliście umowy w jego sklepie.
  • Ty i przedsiębiorca zawieracie umowę w lokalu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność, ale ofertę zawarcia umowy złożyłeś (to znaczy zdecydowałeś się na zakup towaru) w innym miejscu, niż lokal tego przedsiębiorcy, na przykład w czasie prezentacji w domu sąsiada.
  • Ty i przedsiębiorca zawieracie umowę w lokalu przedsiębiorcy, albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak przedsiębiorca nawiązał z Tobą indywidualny i osobisty kontakt poza jego lokalem. Na przykład przedsiębiorca przyszedł do Ciebie do domu z propozycją zawarcia umowy, a potem zawarł z Tobą umowę już w swoim sklepie.
  • Podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.