OD OTRZYMANIA TOWARU MINĘŁO MNIEJ NIŻ 14 DNI
Czy oprócz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy muszę coś zrobić żeby odzyskać wpłacone pieniądze?
  • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Z przepisów wynika, że strony (Ty i sprzedawca) muszą zwrócić sobie nawzajem świadczenia:
    • Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Ci rzeczy (przesyłki). Jednak, jeżeli zawierając umowę, zdecydowałeś się na to, żeby przedsiębiorca dostarczył Ci towar w inny sposób, niż najtańszy oferowany przez niego sposób dostarczenia towaru (przykładowo wybierzesz przesyłkę ekspresową), to odstępując od umowy musisz liczyć się z tym, że przedsiębiorca zwróci Ci oprócz ceny towaru jedynie koszt najtańszego sposobu dostarczenia towaru.
    • Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Ci płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w taki sposób, w jaki je zapłaciłeś, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami. Przedsiębiorca może powstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania od Ciebie zwrotu rzeczy albo dowodu jej zwrotnego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
    • Ty masz obowiązek zwrócić przedsiębiorcy kupioną rzecz. Musisz to zrobić niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Przedsiębiorca oczywiście może zaproponować Ci, że sam odbierze rzecz.
    • Niezwrócenie kupionej rzeczy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy nie powoduje, że Twoje odstąpienie staje się nieskuteczne. Sprzedawca może jednak powstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania od Ciebie zwrotu rzeczy lub dowodu jej zwrotnego odesłania.

W przypadku zawarcia umowy na odległość, przedsiębiorca powinien przed zawarciem umowy poinformować Cię o przewidywanych kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Dotyczy to przykładowo rzeczy wielkogabarytowych.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.