Sprzedawca odmówił przyjęcia reklamacji
Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji?
  • Sprzedawca ma obowiązek przyjąć każdą reklamację, chociaż nie każdą reklamację musi uznać za słuszną.
  • Przyjęcia reklamacji nie można uzależniać od obecności kierownika / właściciela sklepu, od posiadania w sklepie pieczątki ani żadnych innych okoliczności.
  • Przyjmując reklamację sprzedawca ma prawo sprawdzić dokumenty potwierdzające fakt zawarcia i warunki umowy sprzedaży (np. czy towar został kupiony u niego, kiedy towar został kupiony). Jako dowód zawarcia umowy możesz przedstawić paragon, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przez świadka.
  • W żadnym przypadku sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia, czy rozpatrzenia reklamacji od posiadania paragonu.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.