Sprzedawca odrzucił reklamację
Czy sprzedawca może odrzucić / nie uznać reklamacji z tytułu rękojmi?
  • Rozpatrując reklamację sprzedawca ocenia czy reklamowany towar jest wadliwy oraz czy wada jest istotna (może w tej kwestii posiłkować się opinią rzeczoznawcy).
  • Jeśli w opinii sprzedawcy reklamowana wada nie tkwiła w towarze w chwili jego wydania, może odrzucić Twoją reklamację. Musi jednak podać przyczynę odrzucenia czyli uzasadnić swoje stanowisko.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.