Nie złożyłem jeszcze reklamacji
Ile czasu ma sprzedawca na uznanie lub odrzucenie reklamacji z rękojmi?
  • Sprzedawca o swojej decyzji co do uznania reklamacji z tytułu rękojmi powinien poinformować konsumenta.
  • Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji oznacza wysłanie konsumentowi odpowiedzi, w której sprzedawca poinformuje, czy uznaje reklamację za zasadną, czy też nie.
  • Jeżeli konsument składając reklamację zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.