Nie złożyłem jeszcze reklamacji
Ile czasu mam czekać na załatwienie uznanej reklamacji?
  • Uznając słuszność reklamacji, sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
  • Jeżeli przedsiębiorca nie czyni zadość swoim obowiązkom wynikającym z rękojmi, a uznał roszczenia konsumenta, to powinieneś wezwać go na piśmie do wykonania tych obowiązków, wyznaczając odpowiedni termin, np. 5 czy 7 dni z zastrzeżeniem że po upływie wyznaczonego terminu albo skierujesz sprawę na drogę sądową, albo złożysz oświadczenie o obniżeniu ceny bądź oświadczenie o odstąpieniu od umowy (to zależy od Ciebie). Pismo należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; wzór wezwania znajdziesz tutaj.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.