OD OTRZYMANIA TOWARU MINĘŁO MNIEJ NIŻ 14 DNI
Jak obliczyć termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość?
  • Jeżeli zawarłeś z przedsiębiorcą umowę na odległość i zostałeś poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, możesz od niej odstąpić w terminie 14 dni.
  • Jeśli zgodnie z umową przedsiębiorca miał Ci dostarczyć rzecz, termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia, w którym tę rzecz otrzymałeś.
  • Jeżeli zamówiłeś rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, to termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia, w którym otrzymałeś ostatnią partię lub ostatnią część rzeczy.
  • Jeżeli rzeczy mają być dostarczane do Ciebie regularnie, przez czas oznaczony, to termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia dostarczenia Ci pierwszej rzeczy.
  • Termin 14 dni liczy się w taki sposób, że dnia dostarczenia rzeczy nie wlicza się do tego terminu. Przykładowo, jeżeli rzecz otrzymałeś 2 grudnia, to od umowy możesz odstąpić do dnia 16 grudnia włącznie.
  • Jeżeli ostatni - czternasty dzień na odstąpienie od umowy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Przykładowo, jeżeli ostatni dzień na odstąpienie od umowy wypada 1 grudnia (sobota) termin na odstąpienie od umowy upłynie z końcem dnia 3 grudnia (poniedziałek).
  • Jeżeli nie zostałeś poinformowany przez przedsiębiorcę o przysługującym Ci prawie odstąpienia od umowy, to termin do odstąpienia od umowy wydłuża się o jeden rok licząc od dnia upływu terminu 14 dni do odstąpienia od umowy. Przykładowo, otrzymałeś rzecz 2 grudnia, przy prawidłowym powiadomieniu o prawie do odstąpienia od umowy termin na odstąpienie upłynąłby 16 grudnia; ponieważ nie zostałeś powiadomiony o tym prawie - możesz odstąpić od umowy do 16 grudnia następnego roku.

Jeżeli w trakcie wydłużonego, rocznego okresu na odstąpienie od umowy, przedsiębiorca jednak poinformuje Cię o prawie do odstąpienia od umowy, wtedy masz znowu tylko 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy od dnia, w którym dowiedziałeś się od przedsiębiorcy o tym prawie.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.