Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
Jak powinienem złożyć reklamację z tytułu gwarancji?
  • Reklamację z tytułu gwarancji należy składać zgodnie z postanowieniami gwarancji.
  • Dla obu stron najbezpieczniejsza jest pisemna forma reklamacji nawet, jeśli w gwarancji nie ma takiego wymogu. Jeżeli reklamację wysyłasz pocztą, wyślij ją przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru i zachowaj dowód nadania pisma.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.