Nie złożyłem jeszcze reklamacji
Jak powinienem złożyć reklamację z tytułu rękojmi?
  • Najbezpieczniej dla obu stron jest, gdy reklamacja złożona jest na piśmie, a żądania są wyraźnie sprecyzowane.
  • Nie musisz składać reklamacji na wzorze przedsiębiorcy - na druczku, który wypełniany jest w sklepie. Możesz napisać ją w dowolnej formie (np. odręcznie na kartce papieru).Możesz też skorzystać ze wzorów dostępnych tutaj.
  • Reklamację można złożyć osobiście w sklepie - wtedy należy poprosić o potwierdzenie jej przyjęcia na kopii.
  • Można ją też wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód złożenia reklamacji w przypadku powstania sporu.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.