Towar kupiłem na firmę lub w ramach działalności zawodowej
Nie zawsze kupując towary podlegamy tzw. przepisom konsumenckim. Kupując na firmę nie podlegasz przepisom konsumenckim, dlatego w ramach naszego poradnictwa nie możemy Ci pomóc. Najlepiej skonsultuj swój problem z prawnikiem.
Jaka jest prawna definicja konsumenta?
  • Kodeks cywilny, Art. 221Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Każdy kto kupuje komputer żeby surfować w Internecie, jest konsumentem, natomiast nie jest konsumentem osoba kupująca komputer do firmy (działalność gospodarcza), ani używająca go do pisania artykułów do gazety (działalność zawodowa).
  • Konsumenci, jako słabsi uczestnicy rynku, są chronieni przez prawo, zarówno na szczeblu krajowym jak i wspólnotowym. W Polsce ich ochronę gwarantuje konstytucja i przepisy takie, jak ustawa o prawach konsumenta.