Sprzedawca nie odpowiedział na reklamację
Jakie są konsekwencje nieudzielenia przez sprzedawcę odpowiedzi w terminie?

-  zasięgnąć porady u powiatowego/ miejskiego rzecznika konsumentów lub w organizacji konsumenckiej, być może pozyskasz pomoc w formie interwencji u sprzedawcy,

- skierować sprawę do mediacji przez Inspekcję Handlową,

- skierować sprawę do sądu konsumenckiego (przy Inspekcji Handlowej),

- skierować sprawę do sądu powszechnego.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.