Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
Kiedy mogę skorzystać z gwarancji?
  • Jeśli jako konsument zawarłeś z przedsiębiorcą umowę sprzedaży i stwierdzasz, że
    • kupiony przez Ciebie towar jest wadliwy - niezgodny z zawartą umową,
    • na kupiony towar udzielono gwarancji (np. dostałeś dokument gwarancyjny, warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej gwaranta)

możesz złożyć reklamację korzystając z udzielonej gwarancji.

  • Nikt nie ma obowiązku udzielania gwarancji, gwarancja to dobrowolne, dodatkowe oświadczenie woli gwaranta.
  • Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące ten rodzaj odpowiedzialności dochodzą do głosu jedynie wtedy, gdy gwarant złożył stosowne oświadczenie o udzieleniu gwarancji. Regulacje te mają ponadto  charakter dyspozytywny, tzn. normują prawa i obowiązki stron jedynie na wypadek braku odpowiednich postanowień w treści gwarancji.
  • Na wszystkie pytania dotyczące gwarancji powinieneś znaleźć odpowiedź w dokumencie gwarancyjnym - przeczytaj go dokładnie, zanim zdecydujesz się na skorzystanie z gwarancji, upewnij się, że jej warunki są dla ciebie korzystne; najlepiej porównaj te warunki z uprawnieniami wynikającymi z rękojmi.
  • Konsument może, ale nie musi korzystać z gwarancji nawet, jeśli jej udzielono; może wybrać inną drogę reklamacyjną, tzn. złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.