Nie złożyłem jeszcze reklamacji
Kto pokrywa koszty dostarczenia towaru do naprawy?
  • Zgodnie z przepisami kupujący dostarcza wadliwą rzecz na koszt sprzedawcy do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
  • Jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana, masz prawo wystąpić do sprzedawcy o pokrycie kosztów dostarczenia towaru do sklepu. Powinieneś mieć dokumenty potwierdzające wysokość żądanej kwoty.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.