Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
Kto pokrywa koszty dostarczenia towaru do naprawy?
  • Składając reklamację z tytułu gwarancji powinieneś dostarczyć wadliwy towar do punktu wskazanego w gwarancji, ale to gwarant powinien pokryć koszty dostarczenia towaru.
  • Zgodnie z art. 580 § 1 kc:

Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.