Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
W jakim terminie muszę dostać odpowiedź na reklamację z tytułu gwarancji?
  • To gwarant ustala ten termin i podaje go w gwarancji.
  • Jeśli termin ten nie jest określony przez gwaranta lub jest bardzo długi (np. 30 dni), to warto rozważyć złożenie reklamacji do sprzedawcy z tytułu rękojmi.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.