Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
W jakim terminie od daty zakupu mogę złożyć reklamację z tytułu gwarancji? Ile czasu trwa gwarancja?
  • Termin powinien być określony w gwarancji.
  • Jeżeli nie wiadomo, na jak długo udzielono gwarancji, to zgodnie z art. 577 § 4 Kodeksu cywilnego (kc), termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
  • Jeśli w ramach gwarancji towar został wymieniony lub naprawiony, a naprawa była istotna, to zgodnie z art. 581 § 1 i 2 kc, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
  • Jeżeli gwarant wymienił jakąś część w wadliwej rzeczy, to termin gwarancji na tę wymienioną część biegnie na nowo od chwili dostarczenia naprawionej rzeczy.
  • W innych wypadkach, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancjąuprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.