Nie złożyłem jeszcze reklamacji
W jakim terminie od ujawnienia się niezgodności z umową/wady fizycznej mogę złożyć reklamację z tytułu rękojmi?
  • Termin taki nie jest określony w przepisach prawa.
  • Warto jednak pamiętać o tym, że jeżeli stwierdzisz w ciągu pierwszego roku od otrzymania towaru, że jest on wadliwy, to nie musisz udowadniać, że wada tkwiła w towarze lub że to nie Ty ją spowodowałeś; to sprzedawca, który chciałby zakwestionować wadliwość towaru, musi udowodnić w takim przypadku, że wada nie tkwiła w towarze w dniu jego wydania konsumentowi.
  • Natomiast, jeśli zauważysz wadę towaru po upływie jednego roku od jego otrzymania, to możesz byćwezwanyprzez przedsiębiorcę do wykazania, że wada tkwiła w towarze, a nie wynika z innych przyczyn, np. z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania.
  • Zgodnie z art. 5562 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.