Dostałem dokument gwarancyjny / udzielono gwarancji na towar
W jakim terminie uznana reklamacja musi być załatwiona?
  • Nie ma jednego obowiązującego wszystkich terminu na załatwienie reklamacji w ramach gwarancji.
  • Termin powinien być określony w gwarancji,
  • Jeżeli gwarancja nie określa terminu załatwienia reklamacji, ma zastosowanie art. 580 § 2 kc:

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

PORADA POMOCNA? WIESZ CO MASZ ZROBIĆ?
Szukasz innych form pomocy w swoim miejscu zamieszkania? Kliknij tutaj.