Umowa zawarta na odległość - jak z niej zrezygnować?

data dodania: 28.09.2012
Umowa zawarta na odległość - jak z niej zrezygnować?
Często firmy docierają do nas ze swoją ofertą przez Internet, telefon lub nawet - bezpośrednio do naszych domów. Czy w przypadku zawarcia takiej umowy, nazywanej w przepisach umową zawartą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może się jeszcze rozmyślić i zrezygnować z niej? Jeśli tak to w jaki sposób należy to zrobić i w jakim terminie?
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich prowadzi Konsumenckie Centrum E-porad, w ramach którego każdy konsument może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.
 
Jednym z problemów często pojawiających się w zapytaniach konsumentów jest kwestia zawarcia umowy przez telefon lub Internet, a także bezpośrednio w domu konsumenta lub na specjalnie organizowanych pokazach. Umowy te nazywane są umowami zawieranymi na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 
Jakie uprawnienia ma konsument w przypadku, gdy do zawarcia umowy ze sprzedawcą/usługodawcą doszło w taki właśnie sposób?
 
Pytanie to jest bardzo istotne ponieważ często w sytuacji zawierania tego typu umów nie mamy wystarczająco dużo czasu ani odpowiednich warunków umożliwiających jej dokładne przeczytanie, zaś rzetelność przedstawicieli przekazujących nam informacje o warunkach umowy, niestety często pozostawia wiele do życzenia.
 
Czy w tych sytuacjach możemy się rozmyślić i odstąpić od takiej umowy bez ponoszenia konsekwencji np. w postaci kary umownej, czy utraty zadatku?
 
Tak! Konsument może odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od jej zawarcia.
 
Warto przy tym pamiętać, że poinformowanie konsumentów o prawie do odstąpienia, jest obowiązkiem sprzedawcy/usługodawcy zawierającego umowy w tej formie; a jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku - termin na odstąpienie ulega przedłużeniu nawet do 3 miesięcy.
 
W jaki sposób odstąpić od umowy?
 
Należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w umowie. Dla własnego bezpieczeństwa oświadczenie to najlepiej wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - pobierz wzór oświadczenia.
 
Jakie są skutki takiego odstąpienia?
 
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument i sprzedawca/usługodawca mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, zwrócić wzajemnie to co od siebie otrzymali – konsument zwraca towar (w przypadku sprzedaży towaru), a sprzedawca/usługodawca pełną sumę, zapłaconą przez konsumenta wraz z odsetkami.
 
 
W przypadku problemów z przedsiębiorcami zachęcamy wszystkich konsumentów do kontaktu z Konsumenckim Centrum E-porad. Wystarczy dokładnie opisać swoją sprawę i wysłać e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl.
 
Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Projekt i realizacja: RIPOSTA
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]