SKP

Wyszukiwarka

Sprawiedliwy handel - znash, chcesh, pomagash

Jak możesh pomóc?

Na czym polega Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy koshyk

Produkty Sprawiedliwego Handlu


Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, poglądy wyrażone w publikacji nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej.