Chargeback - dodatkowa ochrona przy płatności dokonanej kartą

data dodania: 30.03.2021 | czytany: 4 824 razy
Chargeback - dodatkowa ochrona przy płatności dokonanej kartą
Masz problem z produktem lub usługą a Twoja reklamacja u sprzedawcy została bezpodstawnie odrzucona lub pozostawiona bez odpowiedzi? A może Twoja płatność została podwójnie zaksięgowana? Jeżeli płaciłeś kartą, w tych i innych sytuacjach, możesz skorzystać z dodatkowej ochrony tzw. chargebacku.
 
 
Czym jest chargeback?
 
Chargeback to rodzaj operacji polegający na złożeniu reklamacji za pośrednictwem banku. Chargeback jest bezpłatny i polega na zwrocie pieniędzy z konta sprzedawcy lub usługodawcy na konto posiadacza karty. Jest stosowany w sytuacji, kiedy reklamacja u sprzedawcy została bezprawnie odrzucona lub w ogóle nie uzyskano odpowiedzi.
 
Taki sposób składania reklamacji można zastosować bez względu na rodzaj użytej karty (debetowa, kredytowa czy pre-paid) oferowanej przez organizacje płatnicze takie jak VISA czy Mastercard. Procedurze chargeback podlegają zakupy dokonane zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, a także stosowana jest przy wypłatach z bankomatów i w oddziałach banków.
 
Chargeback można zastosować również w sytuacjach, kiedy Twoją kartą posłużyła się nieuprawniona do tego osoba. Bez znaczenia jest to, czy transakcje opłacane kartą były dokonywane w Polsce czy też za granicą. Przepisy dotyczące chargebacku mają zastosowanie na całym świecie.
 
Podstawowym warunkiem do skorzystania z chargebacku jest to, że do transakcji doszło za pośrednictwem karty płatniczej.
 
Przykłady sytuacji, kiedy możesz skorzystać z operacji chargeback:
 
 • rzecz, którą zakupiłeś nie została Ci wydania lub usługa, którą opłaciłeś nie została zrealizowana
 • zakupiony towar ma wady, odbiega jakością od oferowanego lub jest niezgodny z opisem
 • zwróciłeś towar, ale sprzedawca nie zwrócił Ci pieniędzy
 • zostały Ci pobrane środki za usługę, której nie zamawiałeś
 • transakcja nie powiodła się, anulowałeś ją lub zapłaciłeś w inny sposób, np. gotówką, a mimo to środki z Twojej karty zostały pobrane
 • Twój rachunek został podwójnie lub wielokrotnie obciążony
 • karta została obciążona błędną kwotą transakcji np. nastąpiła pomyłka przy wpisywaniu do terminala kwoty do zapłaty
 • płatność została rozliczona w innej walucie niż ta, którą akceptowałeś
 • osoba nieupoważniona dokonała transakcji Twoją kartą – zgubiłeś swoją kartę lub została Ci ona skradziona
 • doszło do popełnienia przestępstwa przy użyciu Twojej karty płatniczej
 • nie otrzymałeś części lub całości gotówki wypłacanej w bankomacie lub gotówka została wypłacona w innej walucie niż zamawiałeś.
 
Jak skutecznie złożyć reklamację?
 
1. W pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do sprzedawcy/usługodawcy. Jeżeli takie działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów należy zgłosić się do banku z reklamacją w formie chargeback. Na tym etapie będziesz potrzebować dowodów, które przekażesz do banku świadczących o tym, że:
 • transakcja, którą zawarłeś była opłacona kartą płatniczą,
 • została złożona reklamacja do sprzedawcy (pisma reklamacyjne, w tym także korespondencja elektroniczna)
 • odpowiedź sprzedawcy wskazująca na odrzucenie reklamacji lub wykazanie, że sprzedawca nie odpowiedział na złożoną reklamację.
 
2. Przede wszystkim wskaż bankowi transakcję, którą chcesz zareklamować. W piśmie reklamacyjnym, które skierujesz do banku zawrzyj następujące informacje:
 • imię i nazwisko posiadacza karty
 • numer karty płatniczej
 • datę transakcji (możesz załączyć kopię wydruku z terminala lub wyciągu z rachunku bankowego)
 • opisz powód składania reklamacji, zidentyfikuj problem
 • kwotę i walutę transakcji
 • nazwę akceptanta (sprzedawcy/usługodawcy, któremu płaciłeś) transakcji lub wskaż lokalizację terminala/bankomatu akceptującego transakcję.
3. Bank weryfikuje zgromadzone dokumenty oraz informacje i kontaktuje się ze sprzedawcą.
 
4. Sprzedawca reklamację akceptuje lub odrzuca.
 
Sprzedawca musi zwrócić środki jeśli jest spełniony jeden z poniższych warunków:
 • zaakceptuje reklamację,
 • nie odpowie na reklamację w wyznaczonym terminie (termin na ustosunkowanie się do reklamacji ustala wydawca karty/bank, w celu ustalenia terminu jaki przysługuje w konkretnym przypadku informacji należy szukać w regulaminie organizacji kartowych lub regulaminie banku wydawcy karty),
 • nie może udowodnić, że roszczenie klienta jest bezzasadne.
 
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy środki wracają na konto klienta.
 
 
 
---------------------.
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora. 
 
 
 
 
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]