Co można zrobić w przypadku uszkodzenia bagażu?

data dodania: 06.09.2019 | czytany: 1 687 razy
Co można zrobić w przypadku uszkodzenia bagażu?
Pan Krzysztof z rodziną wybrał się na wakacje do Szkocji. W skład bagażu wchodził wózek dziecięcy, który został poważnie uszkodzony w czasie korzystania z usług linii lotniczych – pęknięciu uległ stelaż kosza oraz tylna oś. Pan Krzysztof nie mógł usadzić w nim dziecka – wózek nie nadawał się do użytku. Zgłoszono ten fakt obsłudze naziemnej lotniska, która sporządziła odpowiedni protokół. Problem pojawił się, gdy przewoźnik nie odpowiadał na zgłoszoną reklamację.
W przypadku uszkodzenia bagażu istotne jest czy uszkodzony został bagaż rejestrowany (czyli ten, który nadajemy do luku bagażowego), czy bagaż podręczny.
 
Za uszkodzenie bagażu podręcznego przewoźnik odpowiada tylko w razie błędu przewoźnika lub jego pracowników – do konsumenta należy wykazanie, że takie błędy zostały popełnione.
 
Natomiast za uszkodzenie bagażu rejestrowanego przewoźnik odpowiada w okresie, gdy bagaż był pod jego opieką – składając reklamacje konsument nie musi wykazać, że przewoźnik popełnił jakiś błąd. Przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności za uszkodzenia, jeśli udowodni, iż w bagażu były wcześniej defekty lub wady a także jeśli wykaże, iż szkody powstały w wyniku niedbalstwa lub umyślnego działania pasażera.
 
WAŻNE: Przed złożeniem reklamacji należy zapoznać się z regulaminem przewoźnika, gdyż może on zawierać korzystniejsze zasady reklamacji niż Konwencja Montrealska, a także dodatkowe uprawnienia, np. wózek zastępczy (w sytuacji Pana Krzysztofa). W takich przypadkach obowiązują zapisy z tego regulaminu.
 
W obu przypadkach reklamację należy złożyć do przewoźnika w ciągu 7 dni od daty przylotu. Powinny być do niej dołączone: lista uszkodzonych rzeczy i dowody ich zakupu (gdy nie posiadamy rachunków, trzeba oszacować wartość rynkową uszkodzonych rzeczy). Niestety, pasażerowie nie mogą uzyskać rekompensaty za szkody moralne powstałe w wyniku powstania szkód majątkowych związanych ze zniszczeniem bagażu. Składając reklamację z powodu zniszczenia bagażu pasażer może dochodzić / żądać odszkodowania do wysokości 1 000 SDR (międzynarodowej jednostki walutowej). Wyjątkiem jest, gdy pasażer w czasie oddawania zarejestrowanego bagażu przewoźnikowi złożył specjalną deklarację interesu w dostawie (w której zgłosił przewożenie wartościowych rzeczy i podał w niej wyższą kwotę ich wartości niż górna granica odszkodowania określona przez przewoźnika) i uiścił dodatkową opłatę, jeżeli jest ona wymagana. W takim przypadku przewoźnik jest obowiązany zapłacić kwotę nieprzewyższającą kwoty zadeklarowanej, chyba że udowodnił, że ta ostatnia przewyższa rzeczywistą wartość bagażu.
 
W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, można złożyć skargę na naruszenie przepisów do Rzecznika Praw Pasażerów działającego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
 
 
Podstawa prawna: art. 17, art. 20, art. 22, art. 25 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (konwencja montrealska); Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych.
 
.............................
 
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
Przydatne informacje dla konsumentów i sprzedawców można znaleźć także na stronie projektu Consumer Law Ready, którego partnerem jest Fundacja Konsumentów.
 
Copyright © 2020 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]