Czy biuro podróży może uchylać się od zwrotu środków za odwołaną z powodu koronawirusa imprezę turystyczną i kierować konsumentów do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

data dodania: 15.01.2021 | czytany: 393 razy
Czy biuro podróży może uchylać się od zwrotu środków za odwołaną z powodu koronawirusa imprezę turystyczną i kierować konsumentów do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?
W połowie marca wykupiłem wycieczkę do Hiszpanii, która została odwołana (ze względu na koronawirusa) przez biuro podróży 10 kwietnia 2020 r. Termin na zwrot środków upłynął 24 września 2020 r. Skierowałem się do biura podróży z wezwaniem do zapłaty ale biuro podróży odmówiło wskazując, że zwrot nastąpi z Funduszu Gwarancyjnego w bliżej nieokreślonym terminie. Co mam robić? Czy to jest zgodne z prawem?
 
W przypadku, gdy podróżny odstępuje od umowy o imprezę turystyczną lub gdy rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej, pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizator turystyki może ubiegać się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych za niewykorzystaną imprezę turystyczną z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 
Należy wyraźnie podkreślić, iż podróżny może ale nie musi korzystać z udostępnionej opcji wypłaty środków przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podróżny wciąż może domagać się wypłaty bezpośrednio od organizatora turystyki.
 
W wielu sytuacjach skorzystanie przez podróżnego z wypłaty środków przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może być jednak po prostu korzystne.
 
Warto również omówić ważny wyjątek. W sytuacji, gdy konsument wpłacił zaliczkę lub cenę wycieczki gotówką w biurze podróży organizator nie może uchylać się od zwrotu ani kierować konsumenta do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz może bowiem realizować wypłaty wyłącznie jeżeli organizator turystyki przyjął płatność w formie bezgotówkowej.
 
Należy wtedy wzywać do zapłaty organizatora turystyki, przy czym zastosowanie mają również przepisy, które stanowią, iż roszczenie o zwrot staje się wymagalne po upływie 194 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.
 
Organizator turystyki który złożył wniosek i niezbędne dokumenty celem ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych za niewykorzystaną imprezę turystyczną z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zwykle informuje podróżnego, iż ten może skorzystać z wypłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 
Podróżny celem odzyskania wpłaconych środków na odwołaną imprezę turystyczną musiał złożyć elektroniczny wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wnioski te można było składać tylko do 31.12.2020 roku.
 
Szczegółowe informacje odnośnie wypełniania wniosków można odnaleźć w na stronach internetowych i w materiałach przygotowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:
 
Po złożeniu wniosku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bada kompletność i prawidłowość wniosku podróżnego oraz organizatora w terminie 30 dni od otrzymania późniejszego z tych wniosków. Z kolei jeśli zaistnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ten może ulec przedłużeniu do 4 miesięcy.
 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje na rzecz podróżnych wypłaty środków bezpośrednio na konto podróżnego w terminie 14 dni od pozytywnej weryfikacji wniosku podróżnego bądź organizatora turystyki, jednakże nie wcześniej niż przed upływem terminu 7 dni na dokonanie wpłat i opłat organizatora przekazanych na Turystyczny Fundusz Pomocowy od złożenia przez niego wniosku.
 
W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów w związku z procedurą wypłaty środków pieniężnych można korzystać z udostępnionych w tym celu numerów telefonów 22 445 12 34 lub 22 255 23 23.
 
Podstawa prawna: art. 15k i art. 15ka ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 1842 z późn.zm.).
 
---------------------
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach naszej Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]