Czy można odstąpić od umowy sprzedaży na odległość również przed otrzymaniem produktu?

data dodania: 27.05.2019 | czytany: 3 235 razy
Czy można odstąpić od umowy sprzedaży na odległość również przed otrzymaniem produktu?
Pani Jolanta zakupiła w sklepie internetowym nowe obuwie. Cierpliwie czekała na przesyłkę przez cały tydzień, a następnie przez kolejny. Sprzedawca wciąż zapewnia panią Jolantę, że to tylko przejściowe trudności i już wkrótce otrzyma swoją nową parę butów. Pani Jolanta zastanawia się czy musi czekać na przesyłkę czy może już teraz zrezygnować z zakupionego towaru?
W ustawie o prawach konsumenta została wyrażona zasada, iż konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 
Dla umów sprzedaży na odległość bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Termin ten będzie liczony od momentu, gdy pani Jolanta otrzyma zamówione buty. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla pani Jolanty ponieważ będzie miała odpowiedni czas do namysłu (tzw. cooling-off period) czy obuwie zatrzymuje, czy jednak będzie chciała skorzystać z prawa odstąpienia.
 
Czy jednak można odstąpić od umowy zawartej na odległość przed otrzymaniem produktu, czyli jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu odstąpienia od umowy? Czy nie będzie to oświadczenie złożone przedwcześnie?
 
Warto wskazać, iż celem ustawy o prawach konsumentów (stanowiącej implementację dyrektywy wskazanej na końcu niniejszego artykułu) było osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Temu ma również służyć możliwość odstąpienia od umowy.
 
Już na etapie opracowywania przedmiotowej dyrektywy przewidziano opisaną w przykładzie sytuację. Zostało wskazane, iż konsument powinien mieć możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed wejściem w fizyczne posiadanie towarów.
 
Pani Jolanta może więc odstąpić od zawartej przez siebie umowy sprzedaży również przed fizycznym otrzymaniem przesyłki. W takiej sytuacji nie musi już przesyłki odbierać. Pani Jolanta ma również możliwość odebrania przesyłki i zapoznania się z towarem. W takiej sytuacji bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia przesyłki w posiadanie przez Panią Jolantę.
 
Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 
 
 
---------------------
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora. 
 
Copyright © 2020 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]