Czy można zwrócić kosmetyki kupione w sklepie internetowym?

data dodania: 30.06.2020 | czytany: 5 013 razy
Czy można zwrócić kosmetyki kupione w sklepie internetowym?
Pani Iwona kupiła nowe kosmetyki w sklepie internetowym. Okazało się, iż nie będzie potrzebować ich wszystkich i chciałaby część oddać. Zastanawia się teraz czy może odstąpić od umowy korzystając z przepisów o umowach zawieranych na odległość i odesłać towar?
 
Zasadą jest, iż konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy.
 
Od powyższej zasady są jednak wyjątki w ramach których przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy będzie mógł odmówić przyjęcia zwracanego towaru. Jednym z takich wyjątków zawartych w ustawie o prawach konsumenta jest sytuacja, gdy:
 
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
Z powyższego wynika, że nie w każdej sytuacji konsument będzie mógł zwrócić kosmetyki zakupione online. Nie będzie możliwy np. zwrot szminki, czy tuszu do rzęs jeśli znajdowały się w zapieczętowanym opakowaniu i zostało ono otwarte czy kremu nawilżającego po oderwaniu zabezpieczającego „sreberka”. Natomiast, tak długo jak opakowania nie zostały otwarte, Pani Iwona będzie mogła odstąpić od zakupu i towary odesłać.
 
Przykład 1. Pani Iwona nie będzie mogła zwrócić szminki jeżeli otworzyła już zapieczętowane opakowanie.
 
Przykład 2. Pani Iwona będzie jednak mogła zwrócić tusz do rzęs jeżeli nie otworzyła jego zapieczętowanego opakowania.
 
Zawsze warto więc zastanowić się przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, a ostatecznie przed otwarciem dostarczonego produktu. W określonych przypadkach zastosowanie może mieć wyłączenie możliwości zwrotu, w szczególności, gdy opakowanie zostanie przez konsumenta otworzone.
 
Uwaga: Na gruncie niniejszych przepisów zostało wydane bardzo interesujące orzeczenie sądowe:
 
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28 listopada 2018 r., sygn. akt VII AGa 1142/18 rozpatrywał bardzo ciekawy przypadek odstąpienia od umowy zakupu perfum online. Sąd doszedł do wniosku, iż w/w wyłączenie możliwości zwrotu nie będzie mogło mieć tutaj zastosowania.
 
Sąd przypomniał, iż zgodnie z powołanym przepisem prawnym dla zastosowania wyłączenia konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: „rzecz musi być dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu a jego otwarcie może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie lub jest niekorzystne ze względów higienicznych. Przy czym przez zapieczętowane opakowanie należy rozumieć jego sterylne zamknięcie, które chroni rzecz przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.”
 
W ocenie sądu w rozpatrywanej sprawie odnośnie sprzedaży perfum, przesłanki wynikające z przepisów nie występują. Sąd wskazał, iż „zwrot przez konsumenta tego typu produktów w otwartym opakowaniu nie powoduje więc sytuacji, że zwracany produkt posiadać będzie inne właściwości, co dostarczony konsumentowi. Sąd stwierdza, że zwracane przez konsumentów produkty mogą być bez wątpienia ponownie włączone do obrotu, nawet w przypadku gdy oryginalne opakowanie zostanie w jakiś sposób naruszone. Również bowiem w takich przypadkach towar podlega sprzedaży. Zwykle w przypadku perfum może dojść do naruszenia zewnętrznej folii, nie zaś pudełka, w którym znajdują się perfumy, stąd łatwość wprowadzenia do obrotu takiego produktu. Należy w tym miejscu wskazać, że głównym celem art. 38 pkt 5 ustawy - prawa konsumentów jest ochrona interesów przedsiębiorcy, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy wykazujące specyficzne właściwości wymagające transportu w zamkniętym opakowaniu. Chodzi o rzeczy, które - po otwarciu opakowania - nie mogą być następnie przedmiotem transportu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Gdyby konsument otworzył opakowanie i odstąpił od umowy dotyczącej wspomnianych rzeczy, przedsiębiorca nie byłby w stanie ponownie zaoferować ich innemu nabywcy (Tomasz Czech, Komentarz do art. 38 ustawy o prawach konsumenta, WKP wyd. I).”
 
Jako inne przykładowe produkty, które są wyłączone od możliwości zwrotu wskazano m.in. „artykuły spożywcze, produkty kosmetyczne - szminki, tusze do rzęs itp., produkty chemiczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, opatrunki, strzykawki, a zatem produkty których naruszenie sterylności wyłącza możliwość zwrotu towaru, mając na względzie ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.”
 
Podstawa prawna: art. 27 i 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 
 
 
 
---------------------
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach naszej Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]