Czy przenosząc numer telefonu do innego operatora stracę zgromadzone środki?

data dodania: 12.05.2021 | czytany: 4 926 razy
Czy przenosząc numer telefonu do innego operatora stracę zgromadzone środki?
Pan Jerzy od dawna był klientem jednego z operatorów telefonii komórkowej. Na swoim koncie, które doładowywał regularnie, zgromadził całkiem sporą kwotę. Od niedawna Pan Jerzy ukradkiem spogląda na ofertę konkurencji która ma zarówno lepszy zasięg u niego w domu jak i większe pakiety internetu. Pan Jerzy słyszał, że może zachować swój numer przy przejściu do konkurencji, ale zastanawia się czy straci tak mozolnie gromadzone środki?
 
 
Pan Jerzy nie powinien utracić zgromadzonych środków przy zmianie operatora. Przepisy ustawy prawo telekomunikacyjne zastrzegają, że warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne.
 
Co więcej, również na poziomie prawa europejskiego w postaci dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej znajdują się stosowne regulacje. Wskazano tam, iż dotychczasowi dostawcy dokonują na wniosek, zwrotu wszelkiego pozostałego salda na rzecz konsumentów korzystających z usług w systemie przedpłat.
 
Zwrot może podlegać opłacie, jedynie jeżeli zostało to określone w umowie. Wszelkie takie opłaty są proporcjonalne i współmierne do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez dotychczasowego dostawcę w związku ze zwrotem.
  
W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrata zgromadzonych środków w przypadku braku doładowań będącym konsekwencją przeniesienia numeru może właśnie utrudniać korzystanie z prawa do zmiany dostawcy usług oraz stoi w sprzeczności z przepisami europejskimi.
 
Pan Jerzy przy poszukiwaniu lepszych ofert również brał pod uwagę to, czy zachowa zgromadzone na koncie środki. Całe szczęście po ewentualnym potrąceniu opłaty środki te powinny mu być zwrócone.
  
Warto również wskazać, iż obecnie m.in. na skutek decyzji Prezesa UOKIK, trzech z czterech tzw. „dużych operatorów” umożliwia zwrot środków z kart pre-paid w przypadku przeniesienia numeru. Jedynie Polkomtel, operator sieci Plus prezentuje inne stanowisko i takich środków nie zwraca. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 22 stycznia 2020 r. wydał Decyzję nr DOZIK 3/2020 w której nakazał zaniechania w/w praktyki. Spółka złożyła odwołanie i sprawa będzie rozpatrywana przez sąd.
 
 
 
Podstawa prawna:
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).
 
art. 106 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 321).
 
Decyzja Prezesa UOKIK z dnia 22 stycznia 2020 r. nr DOZIK 3/2020.
 
 
---------------------
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora. 
 
 
 
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]