Czy przy odstąpieniu od udziału w kursie na prawo jazdy, organizator może pomniejszyć zwracaną kwotę o VAT?

data dodania: 20.11.2020 | czytany: 2 092 razy
Czy przy odstąpieniu od udziału w kursie na prawo jazdy, organizator może pomniejszyć zwracaną kwotę o VAT?
Pani Gabriela zgłosiła się do ośrodka szkolenia kierowców w swoim mieście w celu odbycia szkolenia koniecznego do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Pani Gabriela podpisała umowę, wpłaciła pierwszą ratę i miała czekać tydzień na rozpoczęcie kursu. Po tygodniu oczekiwania otrzymała informację, że data rozpoczęcia została przesunięta o dwa tygodnie. Sytuacja taka powtórzyła się, wobec czego Pani Gabriela oświadczyła, że może poczekać kolejne dwa tygodnie na rozpoczęcie kursu, ale jeżeli to nie nastąpi to odstąpi od umowy. Niestety w tym terminie kurs nie rozpoczął się i Pani Gabriela od umowy odstąpiła. Organizator kursu odpowiedział, iż Pani Gabriela może czekać do momentu rozpoczęcia kursu albo otrzymać zwróconą kwotę pomniejszoną o wartość VAT. Pani Gabriela zastanawia się czy pomimo złożonego oświadczenia może nie odzyskać całości wpłaconych środków?
 
 
 
Pani Gabriela powinna otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych środków.
 
W sytuacji, gdy ośrodek szkolenia kierowców dopuszczał się zwłoki w wykonaniu zobowiązania Pani Gabriela mogła wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
 
W przypadku odstąpienia od umowy powinien zostać przywrócony stan rzeczy sprzed zawarcia umowy. Strony powinny więc zwrócić świadczenia już spełnione. Oznacza to, iż ośrodek szkolenia kierowców powinien zwrócić Pani Gabrieli wszystkie pobrane od niej środki. Pani Gabriela nie otrzymała jeszcze żadnych świadczeń ze strony ośrodka szkolenia kierowców, gdyż kurs się jeszcze nie rozpoczął, nie ma więc czego zwracać.
 
Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, iż nie może być mowy o zwrocie środków pomniejszonych o wartość podatku VAT. Takie stanowisko organizatora kursu nie jest prawidłowe i nie ma oparcia w przepisach prawa. W przypadku odstąpienia od umowy Pani Gabriela może żądać wszystkiego co sama świadczyła tj. całej wpłaconej pierwszej raty.
 
Należy nadmienić, iż zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.
 
Podstawa prawna: art. 491 i 494 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 
 
 
---------------------
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora. Zadanie „Infolinia Konsumencka w latach 2020-2021” jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]