Czy zwracając wadliwy telefon możesz rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

data dodania: 23.04.2019 | czytany: 2 508 razy
Czy zwracając wadliwy telefon możesz rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych?
Zawierając umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych często decydujemy się również na zakup od operatora telefonu komórkowego w promocyjnej cenie. W takim przypadku zawieramy dwie odrębne umowy: umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz umowę sprzedaży telefonu. Czy rozwiązanie jednej z tych umów powoduje automatyczne rozwiązanie drugiej?
W przypadku, gdy zakupiony telefon okaże się wadliwy, konsument może złożyć do sprzedawcy (operatora) reklamację z tytułu rękojmi, tj. na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Konsument może żądać naprawy telefonu, jego wymiany na nowy, obniżenia ceny bądź gdy wada jest istotna - odstąpić od umowy sprzedaży telefonu.
 
Należy jednak podkreślić, że odstąpienie od umowy sprzedaży telefonu nie oznacza automatycznie rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, chyba że co innego wynika z treści umowy zawartej z operatorem. Wadliwość sprzedanego konsumentowi towaru nie wpływa na jakość świadczonej usługi telekomunikacyjnej, w związku z czym konsument nie ma prawa wypowiedzieć umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z winy operatora.
 
Pamiętajmy, że decydując się na odstąpienie od umowy sprzedaży telefonu z powodu stwierdzenia jego wady, możemy wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych ale tylko na warunkach określonych w samej umowie, co może się wiązać z koniecznością zapłaty tzw. kary umownej.
 
Odstąpienie przez konsumenta od umowy sprzedaży telefonu z powodu jego wady bez możliwości automatycznego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być dla niego niekorzystne. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy upewnijmy się, czy w umowie zawartej z operatorem zapisane jest, że w takiej sytuacji możemy rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych bez konieczności zapłaty kary umownej.
 
Podstawa prawna: art. 560 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 
 
 
---------------------
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora. 
 
 
Copyright © 2020 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]