Dla kogo „ustawowe wakacje kredytowe” i jak je uzyskać?

data dodania: 04.12.2020 | czytany: 556 razy
Dla kogo „ustawowe wakacje kredytowe” i jak je uzyskać?
Pandemia koronawirusa (COVID-19) w Polsce doprowadziła do potrzeby wprowadzenia ułatwień dla konsumentów w zakresie zawieszenia spłat rat kredytu albo pożyczki. Od dnia 24 czerwca 2020 r. można składać wnioski o tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”. Kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać?
Uprawnionym do ubiegania się o „ustawowe wakacje kredytowe” jest kredytobiorca, który utracił pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. Dla umów zawieranych przez więcej niż jedną osobę (np. małżeństwo), wystarczy, że praca lub inne główne źródło dochodu zostało utracone tylko przez jedną z nich.
 
Konsument może skorzystać z „ustawowych wakacji kredytowych”, jeśli przed 13 marca 2020 r. zawarł przynajmniej jedną z następujących umów:
  • o kredyt konsumencki lub pożyczkę konsumencką, (np. kredyt na zakup telewizora na kwotę nie większą niż 255 550 zł, pożyczka na kwotę nie większą niż 255 550 zł);
  • o kredyt niebędący kredytem konsumenckim, (np. kredyt niezabezpieczony hipoteką na zakup samochodu na kwotę większą od 255 550 zł.);
  • o kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną, czyli np. kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, pożyczka hipoteczna na zakup mieszkania.
 
W przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy, o której mowa powyżej z danym kredytodawcą/dającym pożyczkę (np. bankiem), wniosek o zawieszenie spłaty może dotyczyć tylko jednej z tych umów.
 
Kolejnym warunkiem jest, aby termin spłaty określony w umowie kredytu lub pożyczki przypadał po 13 września 2020 r.
 
W celu skorzystania z „ustawowych wakacji kredytowych” konsument składa do kredytodawcy wniosek. We wniosku o „ustawowe wakacje kredytowe” należy wskazać:
  1. oznaczenie kredytobiorcy;
  2. oznaczenie kredytodawcy;
  3. oznaczenie umowy o kredyt;
  4. wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy (nie może być dłuższy niż 3 miesiące)
  5. oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, klauzula o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).
Zawieszenie spłaty następuje z dniem doręczenia wniosku kredytodawcy albo dającemu pożyczkę.
 
W danym okresie zostajemy zwolnieni od dokonywania płatności wynikających z zaciągniętego kredytu lub pożyczki (w tym spłaty rat), z wyjątkiem opłat z tytułu powiązanych ubezpieczeń. Ponadto we wspomnianym czasie nie będą wobec nas naliczane odsetki kredytowe lub pożyczkowe. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu lub pożyczki będą przedłużone o okres trwania „ustawowych wakacji kredytowych”.
 
Co ważne, istnieje możliwość płynnego przejścia z „wakacji kredytowych” zawartych na warunkach kredytodawcy (wyłącznie takie oferowane były przed 24 czerwca) na omawiane „ustawowe wakacje kredytowe”. W takiej sytuacji wcześniejsze zawieszenie spłaty ulega zakończeniu z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o „ustawowe wakacje kredytowe”.
  
---------------------
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach naszej Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]