Ile czasu ma bank na zwrot środków przy nieautoryzowanej transakcji?

data dodania: 23.09.2020 | czytany: 2 837 razy
Ile czasu ma bank na zwrot środków przy nieautoryzowanej transakcji?
Po wejściu na moje konto stwierdziłem, że ktoś posłużył się moją kartą kredytową i dokonał transakcji na znaczną sumę. Ja ich nie autoryzowałem w żaden sposób. Od razu zgłosiłem to do banku prowadzącego mój rachunek. Słyszałem, że bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze powyżej kwoty 50 euro. Bank odpowiedział mi, że muszę czekać na zwrot pieniędzy 30 albo nawet i 60 dni, bo taki termin obowiązuje bank na rozpatrzenie reklamacji. Czy naprawdę muszę czekać tak długo?
 
Konsument nie powinien być zmuszony czekać 30 czy nawet 60 dni. Przepisy dotyczące nieautoryzowanych transakcji przewidują o wiele korzystniejsze terminy i powinny być stosowane niezależnie od przepisów dotyczących rozpatrywania reklamacji.
 
Prawdą jest, iż bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 60 dni. Bank nie może się jednak powoływać na te terminy odmawiając zwrotu pieniędzy w przypadku nieautoryzowanych transakcji.
 
Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych bank (tzw. „dostawca płatnika”) w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika (konsumenta składającego zlecenie płatnicze) lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy aby podejrzewać oszustwo i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.
 
W przypadku gdy klient korzysta z rachunku płatniczego, bank przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.
 
Zatem, jeśli bank nie ma podstaw by podejrzewać oszustwo i nie złożył zawiadomienia do organów ścigania, w praktyce musi zwrócić pieniądze następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia od klienta.
 
Warto wyraźnie podkreślić, iż zwrot pieniędzy następuje niezależnie od toczącego się osobno postępowania reklamacyjnego. Jeśli w toku postępowania reklamacyjnego bank stwierdzi, iż zachodzą okoliczności zwalniające go z odpowiedzialności wobec klienta, bank ma prawo dochodzić od niego zwrotu spornej kwoty.
 
Podstawy prawne:
  • Art. 46 ust. 1 ustawy z 12 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 794),
  • art. 6 i 7 z dnia 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 2279).
 
 ---------------------
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach naszej Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]