Nieodpłatna pomoc prawna – czy każdy może z niej skorzystać?

data dodania: 07.06.2021 | czytany: 5 121 razy
Nieodpłatna pomoc prawna – czy każdy może z niej skorzystać?
W Polsce mamy 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych w każdym powiecie. Czy zatem każdy kto chciałby z takiej pomocy skorzystać może to zrobić? A może trzeba spełnić jakieś określone warunki?
 
Zakres pomocy świadczonej przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej jest stosunkowo szeroki. Osoby uprawnione mogą m. in. otrzymać informacje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach, w tym m.in. w związku z toczącym się postępowaniem:
 • przygotowawczym,
 • administracyjnym,
 • sądowym
 • sądowoadministracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także:
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych* w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym,
 • sporządzenie projektu pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
 • nieodpłatną mediacje.
 
Warte jest również wskazania, iż bardzo często nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny.
 
Czy zatem z tak szerokiego katalogu bezpłatnych usług może skorzystać każdy zainteresowany? Przede wszystkim zasadą jest, iż nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Jest to warunek konieczny a przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do ustawy wprowadzającej zasady nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Nie jest więc tak, iż z usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany. Wymagane jest spełnienie opisanego wyżej warunku.
 
Osoba dla której pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej nie stanowi problemu i jest w stanie taki wydatek ponieść nie będzie więc uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie mógł takiej osobie udzielić pomocy w ramach swoich zadań.
 
Więcej informacji oraz lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej możemy odnaleźć na stronie internetowej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
 
Listę punktów i dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej sporządza i aktualizuje w ramach listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu starosta. Lista udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i w szczególności na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu.
 
Na marginesie warto również wskazać, iż w/w lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, zawiera uporządkowanie według tematyki poradnictwa:
 
 • poradnictwo rodzinne,
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • z zakresu pomocy społecznej,
 • w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w ramach interwencji kryzysowej,
 • dla bezrobotnych,
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • z zakresu praw konsumentów,
 • z zakresu praw dziecka,
 • z zakresu praw pacjenta,
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • z zakresu prawa pracy,
 • z zakresu prawa podatkowego,
 • dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego
 • inne.

Te formy nieodpłatnego poradnictwa mogą określać zupełnie inne zasady i warunki udzielania pomocy niż np. rzecznik konsumentów, do zadań którego należy m.in. zapewnienie:
 • bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego,
 • informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 
*Natomiast możliwe jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Podstawa prawna:
art. 3 i 4, 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945).
 
---------------------
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]