Nieważny paszport – czy mogę zrezygnować z wycieczki?

data dodania: 10.11.2020 | czytany: 2 149 razy
Nieważny paszport – czy mogę zrezygnować z wycieczki?
Wykupiłeś zagraniczną wycieczkę u organizatora imprezy turystycznej. Pełen werwy, gotowy na nowe doświadczenia, orientujesz się jednak, że nie posiadasz ważnego paszportu. Sprawdź, jak możesz rozwiązać sytuację.
 
 
Najkorzystniejsze dla Ciebie będą dwie możliwości. Pierwsza, to przekazanie wycieczki innej osobie. Wystarczy powiadomić o tym fakcie organizatora, nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Nie musi, ale może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Organizator imprezy turystycznej żądając ich zapłaty ma obowiązek wykazać je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
 
Drugą z możliwości, i tej bliżej się przyjrzymy, jest skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy z jednoczesnym żądaniem zwrotu pieniędzy wpłaconych organizatorowi.
 
Warto wspomnieć, że obowiązująca w nowym brzmieniu od lipca 2019 r. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. nakłada na organizatora imprezy szereg obowiązków informacyjnych wobec podróżnych, w szczególności, dotyczących obowiązku informowania podróżnych o konieczności posiadania ważnego paszportu.
 
Organizator turystyki lub agent turystyczny, w przypadku gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem, udziela podróżnemu, zanim podróżny ten zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej lub odpowiadającą jej ofertą, ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.
 
Organizatorzy imprez umieszczają zapisy ze zbliżoną treścią w regulaminach przekazywanych wraz lub przed zawarciem umowy albo też w samej umowie o udział w imprezie turystycznej. Z czystej więc ostrożności, warto upewnić się czy w zawartej przez nas umowie obowiązek ten został spełniony. Warto w tym miejscu podkreślić, że skuteczne przekazanie właściwych informacji jest co prawda obowiązkiem organizatora imprezy turystycznej, ale to jednak na nas spoczywa obowiązek posiadania ważnego paszportu.
 
Jeżeli zatem tuż przed planowanym terminem rozpoczęcia wycieczki okazuje się, że nasz paszport utracił ważność, warto skorzystać z przysługującego nam prawa do odstąpienia od umowy od udziału w imprezie turystycznej. Musimy jednak liczyć się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. W takiej sytuacji organizator może wymagać od nas zapłaty odpowiedniej i uzasadnionej opłaty. By dowiedzieć się jaka jest jej wysokość, pomocna będzie analiza treści umowy z organizatorem i sprawdzenie czy i na jakich zasadach kwestia ta została uregulowana. Zwrot dokonanych opłat powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
 
Uwaga! Pamiętajmy również o tym, by ważność paszportu była odpowiednio dłuższa niż czas powrotu z wycieczki. W wielu bowiem krajach wymagane jest, by ważność paszportu wynosiła kilka, a nawet kilkanaście miesięcy po planowanym powrocie.
 
Szczegółowe wymagania dotyczące okresu ważności dokumentu w wybranym kraju dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.polakzagranica.msz.gov.pl
 
Podstawa prawna art. 40, 43 oraz art. 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 548 z późn.zm.).
 
 
 
 
---------------------
Porady prawne są także dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora. Zadanie „Infolinia Konsumencka w latach 2020-2021” jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
 
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]