Niższe koszty kredytów i pożyczek konsumenckich - rozwiązania z tarczy antykryzysowej

data dodania: 14.05.2020 | czytany: 1 995 razy
Niższe koszty kredytów i pożyczek konsumenckich - rozwiązania z tarczy antykryzysowej
Konsumenci uzyskają dostęp do tańszych pożyczek i kredytów konsumenckich. Wszystko dzięki nowym, korzystniejszym limitom maksymalnych pozaodsetkowych kosztów, które obowiązują w okresie od 31.03. br. do 31.03.2021 r. Omawiamy rozwiązania przyjęte w ramach pierwszej tarczy antykryzywowej.
 
W okresie trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej koronawirusem, niekiedy zaistnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu albo pożyczki. Korzystanie ze wspomnianych świadczeń przez konsumentów może być ułatwione poprzez niedawno wprowadzone obniżenie ich kosztów.
 
Pierwsza wersja „tarczy antykryzysowej” zawiera korzystną zmianę dla konsumentów, dotyczącą obliczania maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego albo pożyczki konsumenckiej (kredytu albo pożyczki, których wysokość jest nie większa niż 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska).
 
Pozaodsetkowe koszty to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową kredytu/pożyczki z wyłączeniem odsetek.
 
W przypadku zaciągania omawianych kredytu/pożyczki i jednocześnie nie posiadania innych zobowiązań kredytowych/pożyczkowych, maksymalną wysokość ich pozaodsetkowych kosztów oblicza się obecnie w następujący sposób:
 
  • dla kredytów/pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni stosuje się wzór:
MPKK ≤ K x 5%
  • dla kredytów/pożyczek o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni stosuje się wzór:
MPKK ≤ (K x 15%) + (K x n/R x 6%)
 
Znaczenie skrótów użytych w powyższych wzorach jest następujące:
 
MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu/pożyczki;
K – całkowita kwota kredytu/pożyczki;
n – okres spłaty wyrażony w dniach;
R – liczba dni w roku.
 
Dodatkowo wymagane jest, że pozaodsetkowe koszty kredytu /pożyczki konsumenckiej nie mogą być wyższe od 45% całkowitej kwoty kredytu/pożyczki.
 
 
Przykład, konsument pożycza 5000 złotych. Pozaodsetkowe koszty kredytu/pożyczki nie mogą być wyższe niż:
  • ok. 898 złotych w przypadku 180-dniowego okresu spłaty w umowie (poprzednio ok. 1988 złotych);
  • 250 złotych w przypadku 14-dniowego okresu spłaty w umowie (poprzenio ok. 1307 złotych).
 
UWAGA! Powyższe zmiany mają zastosowanie do umów kredytu/pożyczki zawartych od 31 marca 2020 r. (data wejścia w życie pierwszej wersji „tarczy antykryzysowej).
 
UWAGA! Zmiany obowiązują do 31 marca 2021 r.
 
Oznacza to, że od 1 kwietnia 2021 r. kredytodawca/pożyczkodawca może za pozostały okres obowiązywania umowy kredytu/pożyczki pobierać pozaodsetkowe koszty w wyższej wysokości, tj. ograniczonej wcześniej obowiązującymi limitami (wynikającymi z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim) w odniesieniu do pozostałego okresu obowiązywania umowy kredytu/pożyczki.
 
Konsumencie, w przypadku ustalenia w twojej umowie kredytu/pożyczki wyższych kosztów pozaodsetkowych niż te obliczone zgodnie z powyższymi zasadami, należy złożyć reklamację do kredytodawcy/pożyczkodawcy i żądać ich obniżenia, ponieważ zgodnie z przepisami, nie należą się mu takie opłaty w części przekraczającej przedstawione limity.
 
Podstawa prawna: art. 8d, art. 31zc, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.); ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.).
 
---------------------
Porady prawne są dostępne bezpłatnie dla konsumentów w ramach naszej Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Obowiązują opłaty za połączenia wg taryfy operatora.
 
---------------------
Polecamy nasze raporty z niezależnych badań produktów: Prześwietlamy Kasze Gryczane i Prześwietlamy Kasze Jaglane.
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]