UPRAWNIENIA W PRZYPADKU ZMIANY WARUNKÓW WYCIECZKI (dotyczy umów zawartych do 30 czerwca 2018 r.)

kategoria: Turystyka | czytany: 10 547 razy
Wkrótce mamy wylecieć do Egiptu na wymarzone wakacje. W związku z zamachem stanu i zamieszkami w Egipcie oraz zaleceniami MSZ a także ambasady RP w Kairze, biuro poinformowało, że wycieczka objazdowa “Egipt- wzdłuż Nilu”, którą wykupiliśmy, pomimo zamieszek i tak się odbędzie. Natomiast zmianie ulega program. Za Kair, którego nie można odwiedzać (łącznie 4 doby hotelowe), odbędzie się świadczenie zastępcze, czyli spędzimy te dni w hotelu w Hurghadzie. Nie zgadzamy się na tak istotną zmianę w umowie i to jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, bez naszej zgody. Zażądaliśmy zwrotu pieniędzy, ale biuro poinformowało, że nie mogę otrzymać zwrotu wpłaconej kwoty, ponieważ zadziałała “siła wyższa”. Jeśli chcę to mogę zrezygnować a wtedy biuro, zgodnie z umową, potrąci nam 80% ceny wycieczki. Uprzejmie prosimy o odpowiedź na nasze pytania: 1) czy musimy jechać na tę wycieczkę, skoro biuro zmieniło w istotny sposób program, zasłaniając się “siłą wyższą”, 2) czy możemy zażądać od biura zwrotu całej kwoty?
Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 2 konsumenci nie muszę jechać na tę wycieczkę - mogą odstąpić od umowy, ze względu na zmiany istotnych warunków umowy z przyczyn niezależnych od biura podróży.
 
Skutkiem odstąpienia, w zależności od życzenia konsumentów, może być: 
1) udział w innej wycieczce o takim samym bądź wyższym standardzie (chyba, że konsumenci zgodzą się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy)
2) natychmiastowy zwrot wszystkich świadczeń wniosionych przez konsumentów - zatem pełnej kwoty, bez potrącenia, kary umownej itp.
 
Konsumenci mogą zatem zrezygnować z wycieczki i domagać się zwrotu zapłaconej przez siebie sumy. Okoliczność, czy zmiana warunków jest następstwem siły wyższej czy nie - nie ma znaczenia dla możliwości rezygnacji i zwrotu pełnej sumy.
 
Podstawa prawna: 
Art. 14 ust. 5-7 ustawy z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych:
5. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem art. 17, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy:
1)przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
2)odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
6. Jeżeli klient, zgodnie z ust. 5, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru:
1)uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
2)żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
7. W wypadkach określonych w ust. 6 klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
1)zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;
2)siły wyższej.
 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]