UTRATA BAGAŻU W DRODZE (dotyczy umów zawartych do 30 czerwca 2018 r.)

kategoria: Turystyka | czytany: 6 991 razy
Urlop zimowy postanowiłem spędzić w górach. Wykupiłem wczasy wraz z dojazdem. W drodze powrotnej skradziono mi narty. Organizator wycieczki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, ponieważ zlecił dokonanie przewozu osobie trzeciej (autokar był z innej firmy).

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Dotyczy to wszystkich usług turystycznych składających się na całą imprezę turystyczną, również utraty przez turystę bagażu podczas przewozu wykonywanego przez osobę trzecią.

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, odpowiedzialność organizatora turystyki można wyłączyć jedynie w przypadkach, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest:

1. działaniem lub zaniechaniem klienta,

2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć

3. siłą wyższą.

Powinien więc Pan zwrócić się do organizatora turystyki, z którym zawarł Pan umowę i zażądać zwrotu wartości sprzętu narciarskiego powołując się na wyżej wymienione przepisy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 11a ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.).

Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]