ŹLE WYKONANA USŁUGA FRYZJERSKA

kategoria: Reklamacje | czytany: 29 232 razy
Miałam ochotę na zmianę fryzury. Niestety pomysł okazał się chybiony. Trwała spaliła włosy. Fryzjerka mówi, że przesadzam, a włosy odrosną. Co mogę zrobić?
Usługa fryzjerska jest to umowa o dzieło - umowa rezultatu i stosuje się do niej przepisy Kodeksu cywilnego (art. 627 - 646 k.c. oraz przepisy o rękojmi za wady dzieła tj. art. 556- 576 k.c. w związku z art. 638 k.c.)
 
Jeżeli dzieło ma wady (np. włosy zostały spalone), zamawiający czyli konsument może żądać ich usunięcia. Jeśli wady nie dadzą się usunąć, zamawiający może od umowy odstąpić - pod warunkiem, że wady są istotne. Jeżeli wady są nieistotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (art. 560 i 561 k.c. w związku z art. 638 k.c.).
 
Poza tym, można żądać odszkodowania (art. 471 k.c.), jeśli nienależyte wykonanie usługi przyczyniło się do powstania szkody majątkowej (np. konieczne było przeprowadzenie działań przywracających stan sprzed wykonania usługi i konsument musiał ponieść koszt tych zabiegów).
 
W Pani przypadku należy zgłosić reklamację u fryzjera (najlepiej na piśmie), zażądać zwrotu wartości usługi oraz ewentualnego wykonania zabiegów mających na celu doprowadzenie włosów do stanu sprzed wykonania usługi.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 471 i art. 556-576 w związku z art. 638 (Dz. U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zm.)
 

 

 

 
Copyright © 2021 Fundacja Konsumentów
Nasze strony korzystają z plików cookies
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
[chcę poznać politykę cookies]
[ Zgadzam się ]